Obuka za budućnost / USAID program

Prilog o obuci u kojem možete saznati detalje same obuke od strane realizatora iste

04/2022

Drvnoprerađivačka struka

Učenik III razreda zanimanja DTDPCNC - Mušić Alem - proces dizajniranja i izrade proizvoda

04/2022

Tekstilna struka struka

Učenici II razreda zanimanja krojač

04/2022

USAID Obuka za budućnost

Polaznici ovog programa imaju priliku da se osposobe za zanimanja CNC operater i zanimanje zavarivač

04/2022

Drvnoprerađivačka struka

Učenik III razreda zanimanja DTDPCNC - Mulalić Bilal - proces dizajniranja i izrade proizvoda

04/2022

Drvnoprerađivačka struka

Učenik IV razreda zanimanja DTDPCNC - Žunić Anes - proces dizajniranja i izrade proizvoda

04/2022

mjesovita srednja škola safet Krupa

© . Sva prava zadržana.