Obukom do posla - Training for the future

Obukom do posla - Training for the future
Objavljeno: 15.11.2021. Foto: Podić Armin

   TRAINING FOR THE FUTURE – OBUKOM DO NOVOG POSLA JU Mješovita srednja škola „Safet Krupić“ Bosanska Krupa organizirati će u sklopu svog programa obrazovanja odraslih, obuku za osposobljavanje nezaposlenih i drugih zainteresovanih lica za zanimanja koja su trenutno potrebna privredi općine i kantona. Obuka će se održati uz pomoć USAID-ovog programa „WHAM“, Općine Bosanska Krupa i kompanija koje se bave obradom metala sa područja općine.
  Direktor JU MSŠ „Safet Krupić“ Elvir Kulenović je dana 12.11.2021.god, u prostorima BSC-a, je sa g. Fuad Ćurčić, predstavnikom USAID WHAM projekt i načelnikom općine g.Arminom Halitovićem potpisao sporzum o realizaciji projekta. Ukupna vrijednost projekta je cca 96.000,00 KM od toga USAID finansira 55.000,00KM, Općina 5.000,00 KM a ostatak škola i preduzeća koje učestvuju u projektu. Polaznike će osposobljavati kvalitetan tim stručnjaka iz škole i preduzeća, koji kontinuirano rade na upoznavanju novih nastavnih tehnologija i stručnom usavršavanju.
   Koordinator projekta je Samir Fajić, diplomiran inženjer mašinstva. Obuka za sve polaznike je besplatna. Nakon završene obuke u planu je zapošljavanje većeg broja obučenih kandidata. Projektom je predviđeno osposobljavanje ukupno 55 polaznika a od toga 20 polaznika za zanimanje operater na CNC mašinama za metal i 35 polaznika za zanimanje zavarivač. Projekat predviđa da se teoretski dio nastave kao i dio praktičnog dijela odvija u prostorima škole sa predavačima iz škole a ostali dio praktičnog dijela obuke u pogonima preduzeća Krupa-kabine, AKM Tehnology i ATHN pod nadzormom trenera iz tih kompanija. Po završetku obuke dio polaznika koji se osposobljavaju za zavarivača a koji pokažu određeni kvalitet će imati mogućnost polaganja za EURO certifikat za zavarivače. Na ovaj način bi se dobili osposobljeni polaznici koji se mogu odmah uključiti u proizvodi proces u kompanijama.
   Škola ima veoma dobru suradnju sa privredom općine Bosanska Krupa. Izradom novih nastavnih planova i programa uvodi nova zanimanja u svoje programe redovnog obrazovanja zatim u procesu obrazovanja odraslih kroz programe prekvalifikacija i osposobljavanja pokušava odgovoriti zahtjevima preduzeća za kvlitetnom i obučenom radnom snagom.
   Potpisivanju ugovor sem načelnika općine i predstavnika USAID-a prisustvovali su i predstavnici preduzeća iz metalskog sektora sa područja općine i resornog ministarstva.   

JU MSŠ „ SAFET KRUPIĆ“

Galerija:

Galerija:

podjela diploma i svjedočanstava
podjela diploma i svjedočanstava
podjela diploma i svjedočanstava
podjela diploma i svjedočanstava
podjela diploma i svjedočanstava
podjela diploma i svjedočanstava
Raspored zvonjenja

© . Sva prava zadržana.